INFORMATICS

The Best

Przełącznik języka

OSDonate

Please consider supporting our efforts.

Amount

This Site

Płatnik

CMS

Hardware

Uncategorised

Emulators

Powershell

Storage Array

DNS

Antivirus program

Licznik

2.png2.png0.png0.png6.png7.png0.png
Today356
Yesterday792
This week2245
This month14062
Total2200670

Visitor Info

  • IP: 3.214.224.207
  • Browser: Unknown
  • Browser Version:
  • Operating System: Unknown

Who Is Online

4
Online

wtorek, 19 październik 2021 11:26

błąd Program Płatnik nie jest w stanie rozpoznać bazy danych

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

Kilka rzeczy które można wykonać by naprawić program Płatnik lub jego bazę. 

Często wystarczy wykonanie pierwszych kroków czyli deinstalacja programu Płatnik i ponowna instalacja, czasem trzeba wykonać więcej kroków.

Komunikat który pojawia się w uszkodzonym programie:

"Program Płatnik nie jest w stanie rozpoznać wersji bazy danych Płatnik na serwer Serwer\Płatnik"

1.W systemie Windows przejść do[Panel sterowania] i odinstalować (jeżeli są zainstalowane) dodatki: Parser XML 6.0.

Uruchom ponownie komputer.

2. Następnie pobierz ParserXML 6.0 ze stron:

Parser XML 6.0 (dla systemu w wersji 32-bitowejnależy pobrać plik msxml6_x86.msi, a dla systemu w wersji 64-bitowejplik msxml6_x64.msi) jest dostępny pod adresem:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=3988

3.W systemie Windows przejść do[Panel Sterowania] i sprawdzić, czy jest zainstalowana aktualna wersja .NET Franework(minimum w wersji 4.7.2. Jeżeli na komputerze jest zainstalowany Windows10, to .NET Framework jest zainstalowany wraz z systemem i nie będziesię wyświetlał na liście zainstalowanych programów.

.NET Framework jest dostępny do pobraniapod adresem:

https://support.microsoft.com/pl-pl/help/4503548/microsoft-net-framework-48

offline-installer-for-windows

Po wykonaniu instalacji ponownie uruchomić komputer.

4. Zainstaluj najnowsz pakietu poprawek Microsoft Visual C++ 2010 SP1 Redistributable Package i uruchomićponownie komputer.

pakiet poprawek Microsoft Visual C++2010 SP1 Redistributable Package jest dostępny do pobrania pod adresem:

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=8328 – dla systemu w

wersji 32-bitowej

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=13523 – dla systemu w

wersji 64-bitowej

Po wykonaniu instalacji ponownie uruchom komputer.

5.Przed wykonaniem kolejnych czynności konieczne jest zabezpieczenie bazy danych w programie Płatnik. Poniżej instrukcja dla obu typów baz danych, które są dostępne w programie Płatnik (MS Accessoraz MS SQL Server).

MS Access - migracja bazy danych:

Z górnego menu proszę wybrać [Administracja]> [Ustawienia bazy danych...] >
\Baza]

> Migracja bazy danych] klikamy przycisk[Dalej>] i wskazujemy ścieżkę nowej bazy danych (np. na pulpicie) oraz ustalamy do niej nowe hasło. Do tej bazy zostanie przeniesiona aktualna zawartość bazy programu Płatnik. W ostatnim kroku kreatora zostawiamy odznaczoną opcję [Ustaw utworzonąbazę jako bazę roboczą] i klikamy przycisk [Zakończ]. Zapisaną bazę (plik z rozszerzeniem .mdb) można zabezpieczyć, kopiując na zewnętrzny nośnik.

MS SQL Server - utworzenie kopii bazy danych:

Przed wykonaniem poniższych czynności sprawdź czy pamiętasz login i hasło do serwera SQL. Na komputerze gdzie jest zainstalowany SQL
Server proszę uruchomić program 'Management Studio'. Następnie łączymy się z serwerem najlepiej jako administrator (sa)i z menu po lewej stronie w zakładce

>Databases] na bazie danych z programu Płatnik klikamy prawym przyciskiem

myszy i wybrać [Tasks] > [Back up].

6.W systemie Windows przejść do[Panel sterowania] i odinstalować

program Płatnik.

7. Restartujemy komputer.

8. Sprawdzamy, czy usunął się katalog instalacyjny programu Płatnik (domyślna lokalizacja to: C:\Program Files (x86)\ Asseco Poland SA\Platnik) jeżeli nie to

kasujemy cały folder.

9. Sprawdzamy, czy usunął się katalog pamięci podręcznej programu Płatnik (domyślna lokalizacja to: C:\ProgramData\AssecoPoland SA\ jeżeli nie to go usuwamy 10. Proszę sprawdzić czy usunął się wpis w rejestrze systemu Windows

W tym celu proszę kliknąć w lewym dolnym rogu przycisk [Start] i wpisać 'regedit.exe'. Na liście w części 'Programy' wyświetli się aplikacja
'regedit.exe'.

Proszę ją uruchomić i przejść do lokalizacji:

dla systemu w wersji 32 bitowej: Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREi

usunąć katalog wpisów o nazwie 'AssecoPoland SA' (proszę kliknąć na nim

prawym przyciskiem myszy i wybrać opcjęusuń),

dla systemu w wersji 64 bitowej:

Komputer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\WOW6432Nodei usunąć katalog

wpisów o nazwie 'Asseco Poland SA' (proszękliknąć na nim prawym przyciskiem

myszy i wybrać opcję usuń).

11. W systemie Windows idziemy do [Panel sterowania] i sprawdzamy, czy zostały odinstalowane komponenty: WRF,WRFKL, WRFSL. Jeżeli któryś z komponentów znajduje się na liście, należy go odinstalować.

12. Restart komputera.

13.Idziemy na stronę: https://www.zus.pl/firmy/programplatnik/

pobierz/pobierz-program-platnik-10.02.002i pobrać plik instalacyjny programu Płatnik. Czynności instalacyjne programu Płatnik powinny być wykonanie z konta z uprawnieniami administrator asystemu Windows. Na czas instalacji programu proszę wyłączyć program antywirusowy. Proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy na pobranym pliku i wybrać opcję [Uruchom jako administrator].

14. Podczas instalacji należy zmienić lokalizację instalacji programu płatnik tak, aby folder docelowy nie zawierał polskich znaków. Domyślna ścieżka to: C:\Program Files\Asseco Poland SA\Płatnik, zmieniamy docelową nazwę folderu na 'Platnik'. Szczegóły dotyczące zmiany nazwy folderu instalacyjnego znajdują się w dokumentacji administratora (strona 18 ,która dostępna jest pod adresem:

 

http://ftp1.zus.gda.pl/dystrybucja/a1_10_02_002/dokumentacja/Dok_Admin_A1_10.02.00 [http://ftp1.zus.gda.pl/dystrybucja/a1_10_02_002/dokumentacja/Dok_Admin_A1_10.02.00]

2_wersja_6.9.pdf

15. Należy postępować zgodnie z krokami instalatora i połączyć się z dotychczasową bazą danych lub utworzyć nową.

16. W przypadku systemów 64-bitowych program Płatnik należy uruchamiać z uprawnienia administratora. W tym celu na ikonie programu Płatnik proszę kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję[Właściwości] i przejść na zakładkę >Zgodność]. W części 'Poziom uprawnień' zaznaczamy opcję [Uruchom ten program jako administrator], następnie kliknąć przycisk [Zastosuj] i [Ok].

17. Jeżeli podczas pobierania aktualizacji po wykonanej instalacji w kroku 1.

Komponenty i słowniki programu lub / ikroku 2. Dane w rejestrze płatnika będzie wyświetlał się 'błąd pobierania'. Proszęzamknąć program Płatnik i przejść na stronę: https://www.zus.pl/firmy/program-platnik/pobierz/pobierz-programplatnik-

10.02.002. Pobieramy plik do naprawy bazy danych: P2StartFix.exe. Uruchamiamy ten program

zgodnie z instrukcją, która jest również dostępna na stronie. Problem z

pobieraniem aktualizacji nie powinien już występować.

Search