INFORMATICS

The Best

Instance

Usunięcie Instancji z MSSQL 2008

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado

Deinstalacja jednej instacji na MSSQL Server 2008

Instancję usuwamy z Panelu Sterowania MSSQL w tym celu wchodzimy w dodaj usuń programy.

Wyszukujemy Microsoft SQL Server 2008 - i robimy usuń klikając OK

W zakładce select Instance wybieramy Instance do usunięcia.

Po tych czynnościach instancja zostaje usunięta z MSSQL

Search