INFORMATICS

The Best

Repadmin - usunięcie starych obiektów w AD

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

Komenda repadmin pozwala usunąć stare obiekty (wiszące) po ponownym połączeniu się z kontrolerem domeny, które funkcjonują w trybie offline dłużej niż ich przewidywany czas życia. Obiekty które przekroczyły czas życia nigdy nie zostaną przywrócone do funkcjonowania dlatego muszą zostać usunięte.

Przed rozpoczęciem procedury należy zebrać następujące informacje:

-Nazwa serwera jego IP który posiada "martwe" obiekty, Nazwa ta może być nazwą z systemu DNS lub nazwą NETBIOS

-Unikatowy identyfikator globalny (GUID) obiektu ustawień NTDS kontrolera domeny, który jest autorytatywny dla kontrolera domeny z której chcesz usunąć obiekt.

Procedura określenia GUID kontrolera domeny wygląda następująco wpisujemy komendę

repadmin /showrepl NazwaKontroleraDomeny

Przyczym najważniejszy element listingu wyświetla się w górnej części w DC GUID obiekt

 

Aby usunąć przedawnione obiekty używamy polecenia repadmin z parametrem

Wchodzimy do wiersza poleceń i wpisujemy następujące polecenie

repadmin /removelingeringobjects NazwaSerwera /advisor_mode

ServerName - Nazwa DNS lub nazwa wyróżniająca kontrolera domeny

ServerGUID GUID kontrolera domeny domeny

DirectoryPartition Nazwa wyróżniająca partycję katalogu domeny, która może mieć przewlekły obiekt. Na przykład, DC = RegionalDomainName, DC = ForestRootDomainName, DC = com. Również uruchomić polecenie dla partycji katalogu konfiguracji (CN = Configuration, DC = ForestRootDomainName, DC = com), partycji katalogu schematu (CN = Schema, CN = Configuration, DC = ForestRootDomainName),

/ Advisory_mode rejestruje obiekty martwe, tak aby można je przejrzeć, ale nie usuwa ich.

 

Jeżeli obiekty martwer zostaną odnalezione powtórz powyższą komendę bez parametru /advisory_mode w celu usunięcia zalegających obiektów

Search