INFORMATICS

The Best

Instalacja sterownika drukarki bez praw administracyjnych

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Częstym problemem w korporacjach jest problem ze sterownikami. Obok Active Directory pojawiaja się komputery do niej nie podłączone ale korzystające z jej zasobów nie posiadające uprawnień administracyjnych.

Jakakolwiek zmiana sterownika drukarki w takiej architekturze powoduje, że komputery które nie są członkami Active Directory wymagają ingerencji administratora w celu potwierdzenia instalacji sterownika.

Rozwiązaniem tego problemu jest oddelegowanie uprawnień do zarządzania sterownikiem drukarki dla użytkownika standardowego.

Można to wykonać poprzez wpis do rejestru systemowego w tym celu wchodzimy do:

gpedit.msc

otwiera się nam okno edytor lokalnych zasad grupy w którym szukamy pozycji Instalacja sterowników.

Konfiguracja komputera->Szablony administracyjne->System->Instalacja sterowników -> Zezwalaj, aby użytkownicy inni niż administratorzy instalowali sterowniki dla tych klas konfiguracji urządzeń

Opcja ta odpowiada za to by użytkownicy inni niż administratorzy instalowali sterowniki dla klas konfiguracyjnych urządzeń.

Wymagany system do przynajmniej windows Vista

Określa listę idenfikatorów GUID klasy konfiguracji urządzeń opisujących te sterowniki urządzeń, które mogą być instalowane w systempe przez inncy niż administratorzy użytkowników grupy użytkownicy.

Gdy ustawienie zostanie włączone uczestnicy grup Użytkownicy będą mogli instaloawć nowe sterowniki dla określonych klas konfiguracji urządzeń. Sterowniki muszą być podpisane zgodnie z zasadami podpisywania sterowników systemu Windows lub muszą być podpisane przez wydawców już w magazynie zaufanych wydawców.

 

 

 

 

Jeśli to ustawienie zostanie wyłączone lub nie zostanie skonfigurowane, instalacja nowych sterowników urządzeń w systemie będzie dozwolona tylko dla grupy

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorów.

 

 

 

 

 Lista class urządzeń:

//CODE

3/16/2009 12:34:15 AM :: All Available Devices Classes on: NAS
{25dbce51-6c8f-4a72-8a6d-b54c2b4fc835}::[WCEUSBS]::Windows CE USB Devices
{36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}::[USB]::Universal Serial Bus
controllers
{4658ee7e-f050-11d1-b6bd-00c04fa372a7}::[PnpPrinters]::IEEE 1394 and SCSI
printers
{48721b56-6795-11d2-b1a8-0080c72e74a2}::[Dot4]::IEEE 1284.4 devices
{49ce6ac8-6f86-11d2-b1e5-0080c72e74a2}::[Dot4Print]::IEEE 1284.4 compatible
printers
{4d36e965-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[CDROM]:DVD/CD-ROM drives
{4d36e966-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Computer]::Computer
{4d36e967-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[DiskDrive]:Disk drives
{4d36e968-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Display]:Display adapters
{4d36e969-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[fdc]::Floppy disk controllers
{4d36e96a-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[hdc]::IDE ATA/ATAPI controllers
{4d36e96b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Keyboard]::Keyboards
{4d36e96c-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[MEDIA]::Sound, video and game
controllers
{4d36e96d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Modem]::Modems
{4d36e96e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Monitor]::Monitors
{4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Mouse]::Mice and other pointing
devices
{4d36e970-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[MTD]::PCMCIA and Flash memory
devices
{4d36e971-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[MultiFunction]::Multifunction
adapters
{4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Net]::Network adapters
{4d36e973-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[NetClient]::Network Client
{4d36e974-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[NetService]::Network Service
{4d36e975-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[NetTrans]::Network Protocol
{4d36e977-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[PCMCIA]::PCMCIA adapters
{4d36e978-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Ports]::Ports (COM & LPT)
{4d36e979-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Printer]::Printers
{4d36e97b-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[SCSIAdapter]::SCSI and RAID
controllers
{4d36e97d-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[System]::System devices
{4d36e97e-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[Unknown]::Other devices
{4d36e980-e325-11ce-bfc1-08002be10318}::[FloppyDisk]::Floppy disk drives
{50127dc3-0f36-415e-a6cc-4cb3be910b65}::[Processor]::Processors
{50906cb8-ba12-11d1-bf5d-0000f805f530}::[MultiPortSerial]::Multi-port serial
adapters
{50dd5230-ba8a-11d1-bf5d-0000f805f530}::[SmartCardReader]::Smart card
readers
{533c5b84-ec70-11d2-9505-00c04f79deaf}::[VolumeSnapshot]::Storage volume
shadow copies
{66f250d6-7801-4a64-b139-eea80a450b24}::[1394Debug]::1394 Debugger Device
{6bdd1fc1-810f-11d0-bec7-08002be2092f}::[1394]::IEEE 1394 Bus host
controllers
{6bdd1fc5-810f-11d0-bec7-08002be2092f}::[Infrared]::Infrared devices
{6bdd1fc6-810f-11d0-bec7-08002be2092f}::[Image]::Imaging devices
{6d807884-7d21-11cf-801c-08002be10318}::[TapeDrive]::Tape drives
{71a27cdd-812a-11d0-bec7-08002be2092f}::[Volume]::Storage volumes
{72631e54-78a4-11d0-bcf7-00aa00b7b32a}::[Battery]::Batteries
{745a17a0-74d3-11d0-b6fe-00a0c90f57da}::[HIDClass]::Human Interface Devices
{7ebefbc0-3200-11d2-b4c2-00a0c9697d07}::[61883]::61883 Device Class
{8ecc055d-047f-11d1-a537-0000f8753ed1}::[LegacyDriver]::Non-Plug and Play
Drivers
{95c7a0a0-3094-11d7-a202-00508b9d7d5a}::[95c7a0a0-3094-11d7-a202-00508b9d7d5a]::Other
devices
{a0a588a4-c46f-4b37-b7ea-c82fe89870c6}::[SDHost]::Secure Digital host
controllers
{c06ff265-ae09-48f0-812c-16753d7cba83}::[Avc]::AVC Device Class
{c459df55-db08-11d1-b009-00a0c9081ff6}::[Enum1394]::IEEE 1394 IP Network
Enumerator
{ce5939ae-ebde-11d0-b181-0000f8753ec4}::[MediumChanger]::Medium Changers
{d41dd63a-1395-4419-ae14-a534f5f2ad29}::[DriverInterface]:PriverInterface
{d45b1c18-c8fa-11d1-9f77-0000f805f530}::[NtApm]::NT Apm/Legacy Support
{d48179be-ec20-11d1-b6b8-00c04fa372a7}::[SBP2]::SBP2 IEEE 1394 Devices
{d61ca365-5af4-4486-998b-9db4734c6ca3}::[XnaComposite]::XBOX 360 Peripherals
{e0cbf06c-cd8b-4647-bb8a-263b43f0f974}::[Bluetooth]::Bluetooth Radios
{eec5ad98-8080-425f-922a-dabf3de3f69a}::[WPD]::Portable Devices
{f12d3cf8-b11d-457e-8641-be2af2d6d204}::[f12d3cf8-b11d-457e-8641-be2af2d6d204]::Other
devices

//END CODE

Then i have a device which in turn returns this information:

Device Name;Device Friendly Name;Device Class;Device Class OS Name;Device
Class GUID

pcouffin device for 32 bits systems;No friendly Name available;;Other
devices;Unknown;ff646f80-8def-11d2-9449-00105a075f6b;

As you will see, the class guid is NOT listed in the list above. this is
very rare
but sometimes happens. Why does the Class Guid not appear in the list above
gathered from SetupDiBuildClassInfoListEx (...)? And why is the device
identified
as "Unknown" but does not have the "Unknown" Guid
({4d36e97e-e325-11ce-bfc1-08002be10318)?

 

 

 

 

Search