INFORMATICS

The Best

Problem z podłączeniem dysku SCSI do serwera windows 2008

Inicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivadoInicio desactivado
 

Problem z podłączeniem dysku SCSI do serwera windows 2008

Podczas instalacji Virtualnego Servera dodałem do niego kontroler SCSI - niestety dysk ten był widoczny w panelu zarządzania ale jaka kolwiek próba jego uruchomienia kończyła się powyższym komunikatem.

Offline (Dysk jest w stanie offline z powodu zasad ustawionych przez administratora).

lub w angielskiej wersji

the disk is offline because of a policy set by an admin

istrator

Dysk jest w takim stanie nie do ruszenia, nie można go partycnonować dodawać przypisywać.

Status dysku jest offline.

Odpowiadają za to policy ustawione w systemie servera.

Aby rozwiązać problem wchodzimy do lini poleceń C

MD i wpisujemy "Diskpart.exe"

Pojawi się okno zachęty Diskpart>

Teraz wpisujemy polecenie "SAN" dzieki temu otrzymamy informację o aktualnej polityce

Zasada sieci SAN: Tryb offline dla wszystkich

SAN Policy: Offline Shared

Zmieniamy tryb dysków w tryb online komendą "san policy=OnlineAll"

 Program DiskPart pomyślnie zmienił zasady sieci SAN dla bieżącego systemu operacyjnego.

This will result in the following message:
Diskpart successfully changed the SAN policy for the current operating system.

Nasępnie sprawdzamy podłączone dysk

i za pomicą komendy “list disk”:

 

Wynik listingu jest następujący

Nr dysku Stan Rozmiar Wolne Dyn GPT

Dysk 0 Online 25 GB 5599 MB

Dysk 1  Offline 2048 MB 2046 MB

W angielskiej wersji językowej:

Disk ### Status Size Free Dyn Gpt

Disk 0 Online 25 GB 5599 MB
Disk 1 Offline 2048 MB 2046 KB

Wybieramy teraz dysk na którym wykonamy operacje w naszym przypadku jest to Dysk 1 będący w trybie offline

Wpisujemy komendę: select disk 1

 

 DOstajemy informację:

Obecnie wybrany dyskiem jest dysk 1.

Disk 1 is now the selected disk.

Sprawdzamy atrybuty na dysku komendą attributes disk

Bieżący stan tylko do odczytu :Tak

Tylko do odczytu: Tak

Dysk rozruchowy: Nie

Dysk plików stronicowania: Nie

Dysk plików hibernacji: Nie

Dysk zrzutów awaryjnych: Nie

Dysk klastrowany: Nie

Current Read-only State : No
Read-only : No
Boot Disk : No
Pagefile Disk : No
Hibernation File Disk : No
Crashdump Disk : No
Clustered Disk : No

Zmieniamy ustawienia atrybutu dysku - czyścimy atrybut tylko do odczytu komendą tą można również założyć atrybut tylko do odczytu:

Po wpisaniu komendy attributes disk clear readonly otrzymujemy odpowiedź:

Pomyślnie wyczyszczono atrybuty dysku.

Disk attributes cleared successfully.

Zmienia to stan dysku na poniższy:

Ostatnią czynnością jest wprowadzenie dysku w stan online komendą:
online disk

 Program Diskpart pomyślnie przełączył wybrany dyskk do trybu online.

Po wpisaniu tej komendy dysk jest gotowy do pracy.

Search