INFORMATICS

The Best

Przystawdki MMC

Ratio: 5 / 5

Inicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activadoInicio activado
 

Przystawiki w systemie windows - są zależne od systemu operacyjnego oraz obecności dodatkowego oprogramowania.

Przystawki:

azman.msc ----> Menedżer autoryzacji

certmgr.msc ----> Certyfikaty

certsrv.msc ----> Urząd certyfikacji

certtmpl.msc ----> Szablony certyfikatów

ciadv.msc ----> Usługa indeksowania

comexp.msc ----> Usługi składowe

compmgmt.msc ----> Zarządzanie komputerem

dcpol.msc ----> Domyślne ustawienia zabezpieczeń kontrolera domeny

devmgmt.msc ----> Menadżer urządzeń

dfrg.msc ----> Defragmentator dysków

dfsgui.msc ----> Rozproszony system plików (DFS)

dhcpmgmt.msc ----> Menedżer DHCP

diskmgmt.msc ----> Zarządzanie dyskami

dnsmgmt.msc ----> Menedżer DNS

domain.msc ----> Domeny i relacje zaufania usługi Active Directory

dompol.msc ----> Domyślne ustawienia zabezpieczeń domeny

dsa.msc ----> Użytkownicy i komputery usługi Active Directory

dssite.msc ----> Lokacje i usługi Active Directory

eventvwr.msc ----> Podgląd zdarzeń

fsmgmt.msc ----> Foldery udostępnione

filesvr.msc ----> Zarządzanie serwerem plików

gpedit.msc ----> Zasady grupy

gpmc.msc ----> Zarządzenie zasadami grupy

ias.msc ----> Usługa uwierzytelniania internetowego

iis.msc ----> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS)

iis6.msc ----> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS) 6.0

lusrmgr.msc ----> Użytkownicy i grupy lokalne

napclcfg.msc ----> Konfiguracja klienta ochrony dostępu do sieci

ntmsmgr.msc ----> Magazyn wymienny

ntmsoprq.msc ----> Żądania operatora magazynu wymiennego

perfmon.msc ----> Wydajność (Monitor niezawodności i wydajności)

printmanagement.msc ----> Zarządzanie drukowaniem

rrasmgmt.msc ----> Routing i dostęp zdalny

rsop.msc ----> Wynikowy zestaw zasad

secpol.msc ----> Ustawienia zabezpieczeń lokalnych

services.msc ----> Usługi

SQLServerManager.msc ----> SQL Server Configuration Manager

taskschd.msc ----> Harmonogram zadań

tapimgmt.msc ----> Telefonia

tpm.msc ----> Zarządzanie modułem TPM na komputerze lokalnym

tscc.msc ----> Konfiguracja usług terminalowych\Połączenia

tsmmc.msc ----> Pulpity zdalne

wf.msc ----> Zapora systemu Windows z zabezpieczeniami zaawansowanymi

wmimgmt.msc ----> Sterowanie usługą WMI (Windows Management Infrastructure)

Search