INFORMATICS

The Best

Domyślna drukarka przestawia się przy wylogowaniu

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Domyślna drukarka zmienia się po wylogowaniu użytkownika z sesji terminalowej

(default printer changes every time user log off from the terminal server)

Podczas pracy z drukarką na pulpicie zdalnym pojawia się problem że po wylogowaniu drukarka przestawia się na drukarkę zainstalowaną np. PdfCreator.

Problem ten pojawia się u niektórych użytkowników pulpitu zdalnego zainstalowanego na Windows Server 2008 R2 64 bit.

Po pierwszym zalogowaniu użytkownik ustawia drukarkę domyślną i ustawienie zostaje zapamiętane.

Po wylogowaniu z terminala i ponownym zalogowaniu trzeba ponownie ustawiać drukarkę domyślną ponieważ drukarka domyślna przestawia się na inną.

Usunięcie wpisów odnośnie drukarki z poniższych wpisów pomaga

HKCU\Printers\Connections 
 i
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Devices
 i 
HKCU\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\PrinterPorts

Jednak po ponownym zalogowaniu należy drukarkę podłączyć ponownie tym razem ręcznie.

 

Można też problem z mapowaniem drukarki rozwiązać za pomocą skryptu np. w VisualBasic

Set objNetwork = CreateObject("WScript.Network")
objNetwork.AddWindowsPrinterConnection "\\printserver\printer"
dim objNetwork
set objNetwork = createobject("Wscript.Network")

objNetwork.SetDefaultPrinter "\\printserver\printer"

 

 

Search