INFORMATICS

The Best

Testowanie Active Direcotry

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

Szybkim sposobem na przetestowanie poprawności Active Directory jest użycie komendy

REPLMON - użycie tej komendy pokaże aktualny stan replikacji serwera

 

Kolejny krok to sprawdzamy pingowanie do kontrolerów domeny (sprawdzamy czy się widzą)

Sprawdzamy nslookup DCS oraz kontrolujemy DNS i jego poprawność.

Sprawdzamy SRV w ramach DNS.

Search