INFORMATICS

The Best

Odzyskiwanie kluczy rejestru z NTUSER>DAT

Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive

Awaria systemu uszkodzenie profilu użytkownika powoduje brak możliwości zalogowania się lub uruchomienia profilu.

W profilu zaszyte są istotne ustawienia konfiguracyjne które ciężko szybko przywrócić, uszkodzenie profilu na serwerach farm terminali prowadzi do błędów w konfiguracji która nie przechodzi na pozostałe serwery oraz problemów z drukowaniem, kopiowaniem ikon między pulpitami zdalnymi.

Plik który trzyma całą konfigurację gałęzi rejestru odpowiedzialną za profil to NTUSER.DAT w tym pliku trzymane są wszystkie klucze rejestru które po uruchomieniu profilu wczytywane są do systemu. Odzyskiwanie, naprawa profilu wiąże się z naprawą tego pliku.

Naprawę pliku NTUSER.DAT można wykonać ręcznie poprzez rejestr systemu.

Proces ręcznej naprawy kluczy przy pomocy pliku bakapu NTUSER.DAT:

Uruchamiamy regedit

Wybieramy HKEY_LOCAL_MACHINE - tworzymy nowy klucz o nazwie dowolnej np TEMP-NTUSER wczytujemy NTUSER.DAT za pomocą komendy import.

Wczytany rejest eksportujemy ponownie do pliku

Wykonujemy eksport rejestru do pliku o wskazanej nazwie z rozszerzeniem .reg

 

Można tą czynność przeprowadzić automatycznie

wykonując poniższe polecenia

reg.exe load HKLM\TEMP-NTUSER NTUSER.DAT
regedit.exe /e regexport.reg HKEY_LOCAL_MACHINE\TEMP-NTUSER
reg.exe unload HKLM\TEMP-NTUSER

Można zapisać powyższe trzy linijki do pliku .bat i uruchamiać je automatycznie.

 

Search